TRST

Najdene predmete na avtobusih tržaškega mestnega prometa predamo službi za izgubljene predmete Občine Trst, kjer jih lastniki lahko prevzamejo. Tukaj so kontaktni podatki pristojnih občinskih uradov, na katere se uporabniki lahko obrnejo.

VSA DRUGA OBMOČJA

Lastniki lahko svoje izgubljene predmete, najdene na avtobusih, prevzamejo v pristojnem območnem uradu za najdene predmete:

Vaš izgubljeni predmet lahko prevzamete po vnaprejšnji najavi na telefonsko dogovorjene načine najpozneje do zadnjega dne v mesecu po najdbi. Nato so predmeti predani uradu za izgubljene predmete v mestu, kjer je sedež občine. Hitro pokvarljivo blago in blago v slabem stanju ohranjenosti ter predmeti, ki jih lastniki ne prevzamejo v navedenem času, se uničijo ali zavržejo tako, kot trdni komunalni odpadki.

Upravičencem, ki ne prebivajo v občini, kjer je mogoče najdeni predmet prevzeti, in tistim, ki najdenega predmeta ne morejo prevzeti osebno, ga lahko TPL FVG pošlje s priporočeno pošiljko na njihove stroške županu občine, v kateri prebivajo. Pred tem morajo dokazati lastništvo najdenega predmeta na podlagi značilnih in razpoznavnih elementov.

Show main menu