Podjetje

POVEZANA PODJETJA

Konzorcij TPL FVG tvorijo štiri podjetja, štiri zgodovinske danosti z dolgoletno tradicijo na območju, ki so združile svoje dolgoletne izkušnje in odlično poznavanje potreb deželne mobilnosti.

map.png

atap logo

ATAP SpA
Pordenone

Družba ATAP v pokrajini Pordenone zagotavlja storitve javnega prevoza potnikov že več kot štirideset let. Poslanstvo družbe ATAP je biti referenca in odločilni dejavnik v sistemu integriranega prometa, ki se odlikuje po kakovosti, varnosti in konkurenčnosti, ob polnem spoštovanju okolja, v skladu s stalnimi družbenimi in prostorskimi spremembami ter s ciljem sodelovanja pri razvoju prostora s storitvami, ki lahko zadovoljijo pričakovanja strank.ATAP SpA je delniška družba, ki je v večinski državni lasti, katere kapital sestoji iz 93,75 %, ki so ga zagotovile občine iz pokrajine Pordenone in preostalega deleža lastnega kapitala podjetij Nuovo Trasporto Triveneto Srl in družbeniki posamezniki (zaposleni in nekdanji zaposleni).

TPL FVG v številkah (2019)
Število potnikov na letni ravni: več kot 11 milijonov
Obseg storitev: 8,7 milijonov avtobusov/km
Vozni park: 163 vozil
Skupno število zaposlenih: 253

Storitve Mestni in primestni javni potniški promet Turistične storitve Najem avtobusa Dodatna in netipične storitve Šolski avtobus

Certifikati

 • UNI ISO 9001 (kakovost)    
 • UNI ISO 14001 (okolje)
 • UNI ISO 45001 (varnost)  
 • UNI EN 13816 (kakovost storitev)
 • UNI ISO 39001 (varnost v cestnem prometu)

Ancis pn piccolo

Arriva Udine

Arriva Udine

Družba Arriva Udine (prej Autoservizi FVG SpA - SAF), hčerinska družba Arriva Italia (podjetje iz mednarodne skupine Arriva plc, ki je prisotna v 14 evropskih državah), zagotavlja storitve javnega potniškega prometa v mestu in pokrajini Videm. Podjetje Arriva Udine se odlikuje po znanju in izkušnjah, tehnologiji in spoštljivem odnosu do okolja ter je vselej korak pred drugimi na področju mobilnosti. Na območju ima dolgoletno tradicijo, obenem pa vselej stremi k mobilnosti prihodnosti. S svojimi učinkoviti, točnimi in vselej kar najbolj varnimi storitvami lahko potnikom zagotavlja visokokakovostno ponudbo v skladu z evropskimi standardi.

TPL FVG v številkah (2019) Število potnikov na letni ravni: več kot 25 milijonovObseg storitev: 17 milijonov avtobusov/kmVozni park: 397 vozilSkupno število zaposlenih: 600

Storitve Mestni in primestni javni potniški promet Pomorska linija Mednarodne linije Turistične storitve Najem avtobusa Dodatne in netipične storitve Šolski avtobus

Certifikati

 • UNI ISO 9001 (kakovost)    
 • UNI ISO 14001 (okolje)
 • UNI ISO 45001 (varnost) 
 • UNI EN 13816 (kakovost storitev)

ancis 2023 piccolo 2

apt logo

APT SpA
Gorizia

Družba Podjetje Azienda Provinciale Trasporti je že več kot štirideset let osrednji ponudnik prevoza potnikov v javnem prometu na Goriškem; z učinkovitim povezovanjem mestnih četrti in mest, šol in delovnih mest spremlja gospodarski in družbeni razvoj mest in manjših naselij; povezuje intermodalni terminal tržaškega letališča z mesti Trst, Videm in Gorica, poleti pa prevaža potnike po kopnem in morju proti turističnim krajem in obmorskim letoviščem v deželi. Nenehna predanost strankam, sodelovanje z območnimi ustanovami, prizadevanja za zagotovitev varnosti potnikov in osebja ter ohranjanje evropskih standardov kakovosti so njegove največje prednosti.APT SpA ima 69,06 % kapitala, ki so zagotovile občine iz Goriške pokrajine, preostali del pa ATAP SpA, AMT Trasporti v likvidaciji, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia.

APT Gorizia v številkah Število potnikov na letni ravni: 5,9 milijonov (2019)Obseg storitev: 5,6 milijonov km (2019)Vozni park: 145 (od tega 117 avtobusov mestnega prometa in 2 električna)Zaposleni: 210

Storitve Mestni javni potniški promet v Gorici, Gradežu in na območju Tržiča Primestni javni potniški promet Storitev kolo-bus Pomorska linija Mednarodna mestna linija Najem avtobusa z voznikom Šolski avtobus Dodatne in netipične storitve

Certifikati

 • UNI EN ISO 9001:2015
 • UNI EN ISO 14001:2015
 • UNI ISO 45001:2018
 • UNI EN 13816:2002
cert-GO

tt logo

Trieste Trasporti
Trieste

Družba Podjetje Trieste Trasporti, v katerem ima Arriva 40 % delež, zagotavlja storitve javnega potniškega prometa v Trstu in tržaški pokrajini.Zahvaljujoč stoletni tradiciji v kombinaciji z najsodobnejšimi tehnologijami lahko podjetje Trieste Trasporti potnikom zagotavlja najboljše možne storitve v smislu točnosti, učinkovitosti in predvsem varnosti. S stalnim posodabljanjem svojega voznega parka (povprečna starost 4 leta) in poskusno uvedbo električne linije podjetje Trieste Trasporti dokazuje, da okoljskim vprašanjem posveča posebno pozornost.

Trieste Trasporti v številkah (2019) Število potnikov na letni ravni: 66,8 milijonov Obseg storitev: 13,3 milijone avtobusov/km Vozni park: 288 vozil Skupno število zaposlenih: 781

Storitve Mestni javni potniški promet Tramvaj Trst - Opčine Šolski avtobus Pomorske povezave (Trst - Milje in Trst - Barkovlje - Grljan - Sesljan)

Certifikati

 • UNI EN ISO 9001:2008
 • UNI EN ISO 14001:2004
 • UNI EN ISO 45001:2018
 • UNI EN 13816:2002
cert

Proces nenehnega izboljševanja z namenom zagotavljanja storitev, ki vselej izpolnjujejo zastavljene zahteve, z največjo učinkovitostjo in uspešnostjo, za popolno zadovoljstvo strank.

Sistem nadzora in zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva okolja: poudarek je na zmanjšanju porabe, racionalizaciji ravnanja, iskanju rešitev za povečanje energetske učinkovitosti sistemov ter zmanjšanju in preprečevanju onesnaževanja.

Namen tega standarda je zagotoviti orodje za pripravo varnih delovnih prostorov, izvajanje praks za preprečevanje nesreč in poklicnih bolezni ter izboljšanje teh vidikov dejavnosti podjetja tekom časa.

Standard določa metodo, ki je bila že vpeljana v sisteme vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem po spremembi standardov leta 2015. Njegov pristop temelji na tveganju in ugotovitvi možnosti za izboljšanje, ki se porodijo ne le ob izrednih dogodkih, kot so neskladnosti, temveč jih je mogoče odkriti predvsem s spremljanjem procesov in trendov z njimi povezanih kazalnikov.

Poleg tega se od podjetja zahteva še natančnejše preverjanje izpolnjevanja zahtev njegovih dobaviteljev, zlasti pa zunanjih izvajalcev, ki morajo dokazati, da izpolnjujejo zahteve, ki jih določajo predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja svojih zaposlenih pri dejavnostih, ki so predmet pogodbe z našim podjetjem.

To preverjanje zagotavlja ne le boljšo zaščito podjetja ter spremljanje ravni in skladnosti prejetega blaga in storitev, ponujenih strankam ali naročnikom prek ponudnikov storitev, temveč predvsem razširja »krepostno« vrlino upoštevanja veljavne zakonodaje in kulture s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu tudi na dobavno verigo.

Določa kakovost storitev v javnem potniškem prometu. Merjenje kakovosti storitev temelji na zaznavanju kakovosti z vidika uporabnika kot razmerja med pričakovano in zaznano kakovostjo ter z vidika ponudnika storitev kot razmerja med načrtovano in zagotovljeno kakovostjo.

Določa zahteve za sistem upravljanja varnosti v cestnem prometu (RTS – Road traffic safety), ki organizaciji, ki nadzira sistem prometne varnosti, omogoča zmanjšanje števila prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami in smrtjo, na katere lahko vpliva.

Show main menu