Vožnja

UČENCI, DIJAKI IN ŠTUDENTI

Imate status učenca, dijaka ali študenta? Vozni park TPL FVG lahko izkoristite za pot v šolo ali na fakulteto po posebni, znižani ceni.
In ne le to. Če imate stalno prebivališče v Furlaniji - Julijski krajini, ste upravičeni do »Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK«, ki je bila uvedena na pobudo Dežele FJK in omogoča prihranek pri nakupu letne šolske terminske vozovnice v višini 50 %.

Šolski prevozi potekajo v skladu z uradnim koledarjem, ki ga objavi Dežela Furlanija - Julijska krajina.
Terminsko vozovnico za učence, dijake in študente je mogoče kupiti od 21. avgusta 2023.

Kdo lahko zaprosi za terminsko vozovnico za učence, dijake in študente?
Zanjo lahko zaprosijo učenci osnovnih šol, dijaki in študenti do starosti največ 26 let.

Kdo lahko zaprosi za terminsko vozovnico za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?
Učenci, dijaki in študenti s stalnim prebivališčem na deželnem ozemlju, ki so vpisani v osnovno, srednjo, visoko šolo ali fakulteto do starosti največ 26 let.
Vse zahteve, ki jih narekujejo predpisi, so navedene v rubriki Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK na spletni strani Dežele FJK.
Terminska vozovnica za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK, je na voljo tako za mestni (celotno omrežje ali le posamezna linija) kot za primestni promet, brez potrebe po menjavi občine ali prestopu več linij. Edini pogoj je, da je upravičenec redno vpisan v enega od šolskih zavodov in da za pot v šolo koristi prevozne storitve TPL.

Katere storitve je mogoče koristiti z uporabo terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?
Glavna relacija mora biti nujno povezana s prevozi šola-dom, vendar pa ima šolska terminska vozovnica vedno neomejene vožnje, vključno s prazniki in šolskimi počitnicami, na primestni liniji in vmesna postajališča na poti, ali na mestni liniji ali na mestnem omrežju, ki je navedeno na vozovnici, brez omejitev v okviru njene veljavnosti.

Vožnja po mestu (mestni prevoz):
mreža, ki jo lahko koristite, je sestavljena iz mestnih avtobusnih linij vašega mesta in posebnih šolskih linij.
Vožnja po deželnem ozemlju (primestni promet)
Primestni promet zagotavlja prevoz od vaše vstopne postaje (v bližini vašega doma) do šolskega središča, katerega del je šolski zavod, ki ga obiskujete (povratna vožnja).
Za pravočasen prihod v šolo bo morda potrebno prestopiti na poseben minibus in enako na poti domov. Potrebna je lahko kombinirana mestna in primestna vozovnica.

Kako zaprositi za subvencijo za učence, dijake in študente, s stalnim prebivališčem v FJK?
Vse informacije za predložitev samopotrdila za vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice so na voljo na strani Terminske vozovnice za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK

Ali ste študent, vendar ne koristite ugodnosti, ki jih ponuja terminska vozovnica za učence, dijake in študente stanujoče v FJK?
Deželna agencija za pravico do visokošolskega izobraževanja (ARDiS) ponuja študentom možnost subvencioniranega plačila terminskih vozovnic TPL FVG tako za mestni kot za primestni avtobusni promet.
Subvencija velja za študente fakultet, visokih strokovnih šol, visokošolskih zavodov za glasbo in umetnost s sedežem v Furlaniji - Julijski krajini ter Akademije za likovno umetnost G. B. Tiepolo, ki so redno vpisani oziroma prvič ponavljajo letnik glede na leto prvega vpisa na fakulteto.
Subvencija predstavlja 30 % znižanje cene šolske (10 mesecev) ali letne terminske vozovnice in 20 % znižanje cene polletne ali mesečne terminske vozovnice za primestni promet, celotno omrežne mestnega prometa ali za kombinacijo obeh.
Za subvencijo je treba zaprositi prek spleta na platformi za spletni nakup vozovnic Tpl Fvg, z izbiro postavke VLOGA ARDIS v svojem profilu. Po odobritvi vloge za pridobitev subvencije (za kar je lahko potrebnih nekaj dni) lahko preidete na spletni nakup terminske vozovnice.
Ko dodate terminsko vozovnico v košarico (seveda pod pogojem, da ste predložili vlogo za pridobitev subvencije za tekoče šolsko leto in da je podjetje vlogo odobrilo),
sistem samodejno obračuna popust.
Pred nakupom vam svetujemo, da v svoji košarici preverite, ali je bila subvencija pravilno obračunana.
Za podrobnejše informacije:
ARDiS
www.ardiss.fvg.it

Kako kupititerminsko vozovnico za učence, dijake in študente??
Kliknite TUKAJ za dostop do rubrike Terminske vozovnice

Kako kupiti terminsko vozovnico za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK?Kliknite TUKAJ za dostop do rubrike Terminske vozovnice

Show main menu