Ceniki

DRUŽINSKA KOMBINACIJA

Akcija Družinska kombinacija zagotavlja družinam velike prihranke pri nakupu vseh vrst terminskih vozovnic (z izjemo subvencioniranih vozovnic za invalide v skladu s 34. členom Deželnega zakona št. 23 z dne 20. avgusta 2007) s postopnim zviševanjem popusta:

- 20 % ob nakupu druge terminske vozovnice

- 50 % ob nakupu tretje terminske vozovnice

- 70 % ob nakupu četrte in sledečih terminskih vozovnic.

Popuste je mogoče uveljavljati za terminske vozovnice, izdane za enako obdobje veljavnosti (petnajstdnevno, mesečno, v junij podaljšano majsko glede na šolski koledar, polletno, za učence, dijake in študente, letno).V primeru hkratnega nakupa več terminskih vozovnic se najvišji popust obračuna pri vozovnici z najvišjo ceno.

Popusti se seštevajo s 50 % popustom , ki velja za terminsko vozovnico za učence, dijake in študente, stanujoče v FJK in s Kombinacijo Over65.

Akcija Družinska kombinacija je namenjena le uporabnikom s stalnim prebivališčem v Furlaniji - Julijski krajini, olajšava pa ni vezana na dohodek in na pokazatelj enakovrednega ekonomskega stanja (ISEE).

Za koriščenje popustov, ki jih ponuja Družinska kombinacija, je potrebna spletna prijava in izpolnitev ustreznega samopotrdila prek portala Spletni nakupi vozovnic.

Show main menu