Podjetje

ETIČNI KODEKS

Organizacijski model po Zakonski uredbi št. 231/2001

Zakonska

uredba št. 231 z dne 8. junija 2001 je v italijanski pravni red vpeljala sistem upravne odgovornosti subjektov, vključno z družbami, za nekatere kategorije kaznivih dejanj (tako imenovanih predhodnih kaznivih dejanj), ki so jih storili poslovodje, člani poslovodstva ali zaposleni v interesu ali v korist samega subjekta; ta odgovornost se doda odgovornosti fizične osebe, ki je dejanski vršilec dejanja.

Odgovornost podjetij je izključena, če so bili pred storitvijo kaznivih dejanj sprejeti in učinkovito izvajani modeli organizacije, upravljanja in nadzora, primerni za preprečevanje kaznivih dejanj.

Tak model ni zakonsko predpisan, je pa zelo priporočljiv in razširjen med družbami, zlasti tistimi, ki poslujejo z javnimi organi ali subjekti.

V skladu z zakonsko uredbo št. 231 z dne 8. junija 2001 je konzorcij TPL FVG s.c.a.r.l. s sklepom upravnega odbora z dne 28. marca 2022 sprejel svoj model organizacije, upravljanja in nadzora ter posodobljen etični kodeks.

V skladu s 6. členom zakonske uredbe št. 231/2001 je konzorcij TPL FVG s.c.a.r.l. imenoval nadzorni organ, ki je zadolžen za opravljanje nadzora nad delovanjem in upoštevanjem modela organizacije, upravljanja in nadzora ter predlaganje njegovih posodobitev.

ČLAN SKLEP
O POTRDITVI MANDATA
FUNKCIJA ZAČETK
MANDATA
KONEC
MANDATA
odv. Giancarlo
Cescutti
sklep
uprave z dne 22. 11. 2021
predsednik
nadzornega odbora
22/11/2021 letni
računovodski izkaz 2023
odv. Massimo Bruno sklep
uprave z dne 05. 03. 2024
tajnik
nadzornega odbora
05/03/2024 letni
računovodski izkaz 2023
odv. Marcello
Trabucchi
sklep
uprave z dne 27. 10. 2020
član
nadzornega odbora
27/10/2020 letni
računovodski izkaz 2023

Prenesite ETIČNI KODEKS

Show main menu