Podjetje

JAVNI RAZPISI IN NATEČAJI

Kot je določeno v pogodbi o zagotavljanju javnega prevoza potnikov, sklenjeni z deželo FJK dne 15. novembra 2019, TPL FVG Scarl kot konzorcij zagotavlja storitve prek podjetij, ki so povezana v konzorcij; zato TPL FVG Scarl od podpisa pogodbe o zagotavljanju storitev ni objavljala javnih razpisov za naročanje storitev, blaga, gradenj in del.

Podrobnejše informacije so na voljo v objavah posameznih podjetij, združenih v konzorcij, vključno z ustreznimi registri dobaviteljev.

Show main menu