Ceniki

KAZNI

Neupoštevanje pravil na avtobusih ali ladjah se kaznuje z eno od upravnih kazni, ki jih določata Deželni zakon št. 23 z dne 20. avgusta 2007 in Deželni zakon št. 1 z dne 17. januarja 1984.

Za nadzor nad upoštevanjem predpisov je družba TPL FVG pooblastila preiskovalce, inšpektorje in kontrolorje družb iz konzorcija. TPL FVG lahko za preprečevanje in preverjanje zadolži tudi varnostnike in/ali pristojne agente.

Ob kontroli mora potnik predložiti potovalni dokument (vozovnico ali odrezek o podaljšanju za tekoči mesec, v primeru terminske vozovnice pa terminsko kartico) in veljaven osebni dokument.

Če potnik kontrolnemu osebju ob kontroli ne predloži veljavnega potovalnega dokumenta, mora plačati vozovnico po rednem ceniku za celotno linijo, na kateri potuje, kot tudi upravno kazen v višini, ki jo določa veljavni deželni zakon s tega področja (v najvišjem znesku 210,00 Eur).

V primeru plačila v roku 60 dni od datuma kontrole (polnoletne osebe) ali datuma vročitve (mladoletne osebe) v skladu s 7. členom Deželnega zakona št. 01/84 in 35. členom Deželnega zakona št. 23/07 se kazen zniža na 70,00 Eur, kar znaša eno tretjino kazni, poleg plačila vozovnice po rednem ceniku in morebitnih stroškov postopka (v primeru vročitve).

Neupoštevanje pravil na avtobusih se kaznuje s kaznijo v višini 108,00 Eur. V primeru plačila v roku 60 dni od datuma kontrole (polnoletne osebe) ali datuma vročitve (mladoletne osebe) v skladu s 7. členom Deželnega zakona št. 01/84 in 35. členom Deželnega zakona št. 23/07, se kazen zniža na 36,00 Eur, kar znaša eno tretjino kazni.

Kazen je mogoče plačati na naslednje načine:

- na kraju samem kontrolnemu osebju, ki vam izda potrdilo o plačilu;

- z bančnim nakazilom;

- na blagajnah Core na podlagi zapisnika in/ali prejetega dopisa (obvestilo ali odgovor na predloženi pisni ugovor):
Pordenone, Piazzale Caduti Di Nassiriya, 1 - avtobusna postaja
Spilimbergo (PN), Via Ponte Roitero, 2 - avtobusna postaja
Videm, Viale Europa Unita, 95 - blagajna mestnega potniškega prometa
Videm, Viale Europa Unita, 37 - avtobusna postaja
Tolmezzo (UD), Via Carnia Libera 1944, št. 45 - avtobusna postaja
Latisana (UD), Via Beorchia - avtobusna postaja
Lignano Sabbiadoro (UD), Via Amaranto - avtobusna postaja
Gorica, Piazzale Martiri Della Liberta' D'Italia - blagajna intermodalnega centra
Gradež (GO), Piazza Carpaccio - glavna blagajna
Tržič (GO), Via F.lli Rosselli, 13 - glavna blagajna
Trst, Via Lavoratori, 2 - blagajna na sedežu podjetja
Trst, Piazza Libertà - avtobusna postaja

Morebitni dodatni načini plačila so navedeni v zapisniku o ugovoru zoper prekršek.

Če se kazni za prekršek ne plača, lahko polnoletni kršitelj ali zakoniti zastopnik mladoletnega kršitelja v 60 dneh od prejema ali vročitve zapisnika pošlje pisni ugovor Uradu za prekrške tistega od podjetij iz konzorcija, ki je pristojno za dano območje, po elektronski pošti z digitalnim potrdilom ali priporočeno pošto s povratnico ali pa se osebno zglasi v samem uradu.

Predložitev ugovora ne zadrži rokov za plačilo kazni. Na ugovor se (najpozneje v 30 dneh) prejme odgovor, ki ima lahko za posledico arhiviranje zapisnika o ugovoru, znižanje kazni ali potrditev veljavnosti izrečene kazni. Če se stori istovrstni prekršek dvakrat v koledarskem letu, se v skladu z 2. odstavkom 35. člena Deželnega zakona št. 23/07 predvideno upravno kazen zviša do polovice.

Kontakti:

GORICA
Via Caduti di An Nasiriyah, 6
0481.593590 – sanzioni@aptgorizia.it

PORDENONE
Piazzale Caduti di An Nasiriya e di tutte le Missioni di Pace, 1, na železniški postaji (viale Oberdan)
0434.224411 – sanzioni@atap.pn.it

VIDEM
Via del Partidor, 13
0432.608111 – sanzioni@arrivaudine.it

TRST
Via dei Lavoratori, 2
040.7795332 – illecitiamministrativi@triestetrasporti.it

V PRIMERU UPORABE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA BREZ VOZOVNICE ALI S POTEKLO ČASOVNO OMEJENO VOZOVNICO (MESTNE LINIJE), VALIDACIJE VOZOVNICE ŠELE OB VSTOPU KONTROLNEGA OSEBJA, NEVALIDIRANE ALI VEČKRAT VALIDIRANE VOZOVNICE, NIŽJE VREDNOSTI VOZOVNICE OD TRASE ALI DRUGAČNE TRASE OD TISTE, KI JE NAVEDENA NA VOZOVNICI Od 50 € do 210 €, znižana cena 70 €, poleg plačila vozovnice med začetno in končno postajo dane trase; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen poveča za polovico.
V PRIMERU, DA KONTROLNO OSEBJE UGOTOVI PONAREJENE ALI SPREMENJENE VOZOVNICE Od 50 € do 210 €, znižana cena 70 €, poleg plačila vozovnice med začetno in končno postajo dane trase, brez poseganja v določbe 42. člena Zakonske uredbe št. 42 z dne 31. 12. 1999 »Dekriminalizacija manjših kaznivih dejanj in reforma sistema kazenskih sankcij«, ki določa upravno kazen v višini 103 € do 619 €, Deželni zakon št. 1/84 ter člena 462 (ponarejanje vozovnic) in 465 (uporaba ponarejenih vozovnic) Kazenskega zakonika; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen poveča za polovico. Ponarejeno vozovnico kontrolno osebje zaseže.
V PRIMERU POZABLJENE TERMINSKE VOZOVNICE, KI JE BILA PRED KONTROLO REDNO PODALJŠANA 5€
V PRIMERU POTNIKOV, KI SE VEDEJO V NASPROTJU S PRAVILI, VELJAVNIMI NA AVTOBUSIH, VKLJUČNO S HIGIENSKIMI ZAHTEVAMI Od 20 € do 108 €, znižana cena 36 €, poleg plačila povzročene škode; uporabnikom, ki so večkrat kaznovani zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, se kazen poveča za polovico.
V PRIMERU KRŠENJA PREPOVEDI KAJENJA V JAVNIH PROSTORIH Od 27 € do 275 €, višina kazni se podvoji, če je kršitev storjena v navzočnosti nosečnice, dojenčka ali otroka, mlajšega od 12 let (7. člen Zakona št. 584/75, 51. člen Zakona št. 3/2003 ter naknadne spremembe in dopolnitve).
Show main menu