Ceniki

VRAČILA

V primeru nepravilnosti pri zagotavljanju storitve zaradi vzrokov, ki jih je mogoče pripisati neposredno družbi TPL FVG na podlagi meril, ki so navedena v tabeli na dnu strani, je mogoče zaprositi za vračilo cene vozovnice.Vračilo ni predvideno v primeru prekinitev, motenj ali zamud v javnem potniškem prometu zaradi višje sile oziroma takih, ki niso odvisne od TPL FVG.  

KAKO ZAPROSITI ZA VRAČILO

Zahtevek za vračilo naslovite na službo za pomoč uporabnikom TPL FVG v 72 urah po dogodku. V zahtevku izčrpno opišite dejstva (kraj, datum, čas, linija, postaja), morebitne stroške, ki so nastali pri uporabi nadomestnega prevoza in številko IBAN bančnega računa, kamor želite prejeti vračilo.

V ta namen izpolnite ustrezni obrazec, ki ga najdete na tej strani ali na blagajnah podjetja.

Po preveritvi motenj v zagotavljanju storitve boste vračilo prejeli v 20 delovnih dneh od vložitve zahtevka.
Pri vstopnicah, kupljenih prek spleta ali z mobilnih naprav s kreditno kartico, je vračilo možno izključno z nakazilom na isto kartico, s katero je bil opravljen nakup.

Vračilo vozovnic, ki po lastni izbiri ali iz osebnih razlogov niso bile izkoriščene (ali so bile le delno izkoriščenih), ni predvideno.

Če se ob nakupu terminske ali vrednostne vozovnice na enem od prodajnih avtomatov avtomat ne odziva pravilno, vam ne izplača ostanka ali ne izda želene vozovnice, lahko zaprosite za vračilo z navedbo lokacije, kjer se avtomat nahaja, napake, vplačanega zneska in morebitnega neprejetega ostanka.

Vračila

PRIMERI VRAČILA
Odpoved vožnje; odhod s končne postaje z zamudo, daljšo od 30 minut; predčasni odhod s končne postaje; Vožnja z nadomestnimi vozili ali storitvami, če so na voljo, ali pa vračilo kupnine vozovnice s 50 % pribitkom;
Povezava med postajami ni zagotovljena, kjer bi morala biti, zaradi predčasnega odhoda ali zamude pri prihodu iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati TPL FVG; Ob predložitvi terminske vozovnice ali redno validirane vrednostne vozovnice prejme uporabnik vračilo v obliki 3 vozovnic za odsek, kjer je prišlo do motenj v zagotavljanju storitve in pomoč pri nadaljevanju potovanja;
Sprememba pogojev, določenih s terminsko vozovnico v lasti potnika, na zahtevo potnika zaradi posebnih razlogov; Vračilo neizkoriščenega deleža;
Izguba ali poškodba invalidskega vozička ali druge opreme, ki jo uporabljajo invalidi ali gibalno ovirane osebe; Takojšnja zagotovitev invalidskega vozička za omogočitev nadaljevanja potovanja;
Vse storitve, naštete v tej tabeli; Brezplačna vozovnica za uporabo na trasi, kjer je prišlo do motnje v zagotavljanju storitve;
Show main menu