Ceniki

SUBVENCIONIRANE TERMINSKE VOZOVNICE

Subvencionirane terminske vozovnice so vozovnice, ki se izdajo gibalno oviranim osebam in invalidom, ki izpolnjujejo zahteve 34. člena Deželnega zakona št. 23 z dne 20. avgusta 2007. Veljajo 12 koledarskih mesecev in omogočajo potovanje po celotnem omrežju mestnega prometa, navedenem na sami vozovnici, če se terminska vozovnica nanaša na primestni promet, pa na največ 5 linijah po izbiri uporabnika.

Letna cena subvencioniranih terminskih vozovnic znaša 1,5 % redne cene. Cena se podvoji, če upravičenec potrebuje spremljevalca.

Oglejte s cene subvencioniranih terminskih vozovnic za mestni promet.

Oglejte si cene subvencioniranih terminskih vozovnic za primestni promet.

Kadar prvič zaprošate za olajšavo, se morate najprej obrniti na pristojne urade Dežele Furlanije - Julijske krajine, ki vam bodo povedali, ali izpolnjujete pogoje. Kontaktni podatki deželnih uradov so na voljo na tej strani spletnega mesta Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Ko se prepričate, da izpolnjujete zahtevane pogoje, se lahko osebno zglasite na blagajni podjetja z veljavnim osebnim dokumentom. Če to ni mogoče, lahko to stori namesto vas eden od vaših sorodnikov, vaš skrbnik ali društvo, katerega član ste.

Ne pozabite, da se vam terminsko vozovnico lahko izda šele po tem, ko s strani Dežele prejmete potrditev o izpolnjevanju pogojev.

biglietto-ico.png

Za izdajo subvencioniranih terminskih vozovnic so pristojne naslednje blagajne TPL FVG:

Apt Gorizia

 • Gorica (trg Piazzale Martiri per la Libertà d'Italia, na železniški postaji);
 • Tržič (ulica Via Fratelli Rosselli 13);
 • Gradež (trg Piazza Carpaccio);
 • Trst (trg Piazza della Libertà 9, na avtobusni postaji)

Arriva Udine

 • Videm (ulica Viale Europa Unita 95, pred železniško postajo, samo ob torkih in četrtkih);
 • Videm (ulica Viale Europa Unita 37, avtobusna postaja, samo ob torkih in četrtkih);
 • Tolmeč (ulica Via Carnia Libera 1944 št. 45, avtobusna postaja);
 • Latisana (ulica Via Beorchia, avtobusna postaja);
 • Cervignano (trg Piazza Marconi 11, avtobusna postaja)

Atap Pordenone

 • Pordenone (trg Piazzale Caduti di Nassiriya e di tutte le Missioni di Pace 1);
 • Spilimbergo (ulica Via Ponte Roitero 2);

Trieste Trasporti

 • Trst (ulica Via dei Lavoratori 2, samo od 10. do 25. v mesecu, priporočljiva vnaprejšnja najava ali preko klicnega centra).

Potrdilo, ki ga izda dežela, je lahko trajno ali začasno, zato vam svetujemo, da pred podaljšanjem terminske vozovnice preverite, ali je potrdilo, ki vam ga je izdala dežela, morebiti poteklo. Če je potrdilo veljavno, se za podaljšanje lahko obrnete neposredno na eno od blagajn podjetja.

Subvencionirana terminska vozovnica je imenska in osebna. Na njej je navedeno izključno ime upravičenca; če je upravičenec upravičen do spremljevalca, se lahko ob nakupu terminske vozovnice določi, ali se ga vključi v ceno ali ne.
Ime spremljevalca ni nikoli navedeno na terminski vozovnici, saj upravičenca med vožnjo ne spremlja nujno vedno ista oseba.

Pomorske povezave so iz subvencioniranih terminskih vozovnic vedno izključene.

Show main menu