Podjetje

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Spoštovani kupec,

pri zagotavljanju storitev javnega prevoza potnikov in s tem povezanih storitev konzorcij TPL FVG S.C.A.R.L. deluje kot skupni upravljavec v skladu s 26. členom Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov GDPR skupaj s subjekti, ki so navedeni v nadaljevanju:

SKUPNI UPRAVLJAVCI KONTAKTNI PODATKI
TPL FVG Scarl,
s sedežem v ulici Via Caduti di An Nasiriyah 6, 34170 Gorica,
davčna številka in ID št. za DDV 01024770313
Tel.
0481 519568
protocollo@cert.tplfvg.it
www.tplfvg.it
ATAP S.p.a.,
s sedežem v ulici Via Vendramino Candiani 26, 33170 Pordenone, davčna številka in ID št. za DDV 00188590939
Tel. 0434 224411
Faks 0434 224410
atappn@atap.pn.it
pec.atappn@legalmail.it
www.atap.pn.it
APT Gorizia S.p.A.,
s sedežem v ulici Via Caduti di An Nasiriyah 6, 34170 Gorica,davčna številka in ID št. za DDV 00505830315
Tel. 0481 593511
Faks 0481 593555
apt@aptgorizia.it
segreteria.aptgo@legalmail.it
www.aptgorizia.it
Arriva Udine S.p.A.,
s sedežem v ulici Via del Partidor 13, 33100 Videm,davčna številka in ID št. za DDV 02172710309
Tel. 0432 608111
Faks 0432 608807
info@arrivaudine.it
arrivaudine@legalmail.it
www.arrivaudine.it
Trieste Trasporti S.p.A.  
s sedežem v ulici Via dei Lavoratori 2, 34144 Trst,
davčna številka in ID št. za DDV 00977240324
Tel. 040 7795111
Faks 040 7795257
mail@triestetrasporti.it
mail@cert.triestetrasporti.it
www.triestetrasporti.it

Pogodbo o skupnem upravljanju osebnih podatkov so zgoraj navedena podjetja podpisala 19. maja 2020. Za izvleček pogodbe je mogoče zaprositi po elektronski pošti vsakega od skupnih upravljavcev.

V primeru kakršnih koli zahtev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju storitev javnega prevoza potnikov in s tem povezanih storitev, za pridobitev informacij o obdelavi osebnih podatkov ali za uveljavljanje pravic po 15. in sledečih členih GDPR, se lahko upravičenci obrnejo neposredno na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov konzorcija TPL FVG S.C.A.R.L. Zahtevek bodo lahko skupaj obravnavale pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov drugih skupnih upravljavcev, ki sodelujejo pri obdelavi, katerih kontaktni podatki so na voljo v ustreznih rubrikah o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh posameznih podjetij.

SKUPNI UPRAVLJAVEC SKUPNI UPRAVLJAVEC IME IN KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
TPL FVG S.C.AR.L Odvetniška pisarna odv. Paolo Vicenzotto
Sedež: Corso G. Garibaldi 4 – G (Pordenone)
Tel. 043 1856002
Mail dpo@studiolegalevicenzotto.it

Za uveljavljanje pravice do preklica privolitve (točka C drugega odst. 13. člena in točka A drugega odstavka 9. člena), pravice do dostopa do podatkov (15. člen), pravice do popravka (16. člen), pravice do »pozabe« (17. člen), pravice do omejitve obdelave (18. člen), pravice do prenosljivosti (20. člen) je treba izpolniti naslednji obrazec:

  • Obrazec za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

in ga poslati enemu ali več skupnih upravljavcev (ali njihovim pooblaščenim osebam za varstvo osebnih podatkov) na naslove, ki so navedeni v zgornjih preglednicah; obrazec mora biti ustrezno izpolnjen in podpisan v skladu z Uredbo predsednika republike št. 445/00 in Zakonsko uredbo št. 82/05.

Show main menu